Τηλ.:2511 11 23 89 Κιν.:6945 93 45 93

Οι υπηρεσίες μας

Ο πυρήνας της θεραπευτικής προσέγγισης του Open Therapy έχει ως κέντρο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου δημιουργώντας το έδαφος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα, σέβεται και αγκαλιάζει το θεσμό της οικογένειας παρέχοντας υποστήριξη και βοήθεια για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.

Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης.

Εργοθεραπεία

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία εντοπίζει και αξιολογεί τα δυσλειτουργικά στοιχεία στη συμπεριφορά ενός παιδιού. Παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία μέσω στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων που βοηθούν το παιδί να διαχειριστεί τις δυσκολίες του, να αναπτύξει και να διατηρήσει τις δεξιότητες. 

περισσότερα

Play therapy

Το Play Therapy είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσον το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Μέσω του Play Therapy το παιδί είναι ικανό να κατανοήσει τον εαυτό του, τις πράξεις του αλλά και τα συναισθημάτων των άλλων. Μπορεί να εξωτερικεύσει με συμβολικό τρόπο τους φόβους, τα άγχη, τις επιθυμίες του. 

περισσότερα

Special yoga

H Special Yoga είναι μια ειδικά σχεδιασμένη εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών και ενήλικων με νευροαναπτυξιακές και κινητικές διαταραχές. 

περισσότερα